Męka pańska według łotrów

Autor: Robert Pisula inne jego książki:

Jest wiele sposobów rozważania męki Pana Jezusa. Stojąc wobec Jego krzyża, można zastanawiać się np. nad potwornością ludzkich grzechów, które taki los zgotowały Synowi Bożemu, bądź też medytować piękno i dobroć Bożej miłości, która w ten sposób objawiła się nam w całej pełni. Na kartach tej książeczki proponuję jednak nieco inne spojrzenie na życie i śmierć naszego Pana, a mianowicie z punktu widzenia i oczyma ludzi bezpośrednio zaangażowanych w ostatnie chwile Jezusa, takich jak: Kajfasz, Judasz, Piotr, Barabasz, Piłat i setnik Marcus. Z oczywistych względów nie posiadamy pełnego wglądu w ich życie i dlatego nasze rozważania oparte są w większej części na domniemaniach lub też stanowią literacką fikcję. (fragm. Wstępu) [...] stajemy [...] pod krzyżem, obok setnika Marcusa, aby usłyszeć z ust Chrystusa te same słowa zrodzone z miłości: - ?Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią?. I jest to naprawdę najważniejsza i najpiękniejsza rzecz, jaka się może przydarzyć każdemu z nas: zobaczyć w całej prawdzie własny egoizm, pychę, zatwardziałość, niewierność, podłość, a jednocześnie doświadczyć, że Ktoś nas takimi kocha, jako grzeszników, nie gardzi i nie gorszy się nami, ale nas rozumie i nam przebacza. To darmowe przeżycie miłosierdzia, jakiego Bóg udziela w Chrystusie ukrzyżowanym, jest otwarte dla wszystkich, ale dostąpić go mogą tylko ci, którzy nie bronią się przed odkrywaniem w sobie Kajfasza, Judasza, Piotra, Piłata, Barabasza i Marcusa. (fragm. Posłowia

Opis z okładki dodał użytkownik Helena Gonciarczyk

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Męka pańska według łotrów jest na 386 miejscu (na 6693 książek) w kategorii religia
• (wyprzedza ją Czekając, aż przyjdzie)
• książkę oceniło 29 osób
• przeczytało 36, dodało do ulubionych 29
• ponad 29 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 1 osoba
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 6.67 na 10
• w sumie oceniło 30
oceny
• opinia czytelników: niezła

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Męka pańska według łotrów?

Encyklopedia autorów

Krag Vilhelm Andreas Wexels 1871-1933 norweski pisarz w 1. 1908-11 dyr. Teatru Nar. w Christianii (obecnie Oslo); na szczególną uwagę w jego dorobku zasługują zbiory refleksyjnych wierszy, utrzymanych w neoromantyczny konwencji, inspirowanych zarówno zagranicznymi podróżami pisarza (Sange fra Syden 1893), jak i pięknem regionu S0landet w pd. Norwegii (Sange fra min 0 1918), oraz nowele poświęcone mieszkańcom tych okolic (Fra de łave stuer 1897, Hos Marten og Siłius 1912); ponadto powieści (Den glade l0itnant 1896), dramaty (Den sidste dag 1897, Baldevins bryłłup 1900), wspomnienia (t. 1-3 1926-28).

Encyklopedia literatury

DWAJ PANOWIE SIECIECHOWIE (od wyd. 2 Dwaj Sieciechowie). Powieść powieść J.U. Niemcewicza, powst. 1814 (wg J. Dihma; wg in. przypuszczeń 1811), wyd. 1815 w Warszawie pod krypt. J.U.N. Napisana dla ukazania "obrazu odmiany obyczajów, czynów i sposobu myślenia ziomków naszych przeszłego i dzisiejszego wieku", składa się z paralelnie zestawionych przeplatających się urywków diariuszy przedstawicieli dwu pokoleń średnio zamożnej rodziny szlach. Sieciechów: Wacława (z 1710-17), wychowanka jezuitów, oddanego na dwór magnacki dla wysłużenia sobie lukratywnej łaski pańskiej, i Stanisława (1808-12), absolwenta szkół pi jarskich i Liceum warsz., światłego patrioty, żołnierza i obywatela. Utwór jest mocno zakorzeniony w tradycji publicystyki i literatury stanisławowskiej przez nacisk na rolę wychpwania, satyr, ukazanie epoki saskiej (zwł. wynaturzonego życia polit.); w opowieści ramowej przez motyw podróży narratora (utożsamionego w znacznym stopniu z autorem dla podniesienia wiarygodności obrazu), mistyfikację ze "znalezionym" rękopisem i ukształtowaną na wzór bohatera Pana Podstole- go Krasickiego postać Floriana Sieciecha, ojca Stanisława. Z epoką własną łączy powieść kult walki wyzwoleńczej oraz języka ojczystego jako ostoi życia nar. po rozbiorach (kontrastowa stylizacja językowa diariuszy). Mimo szkicowego charakteru, braku wykończenia artyst. w szczegółach wywarła silny wpływ na rozwój powieści pol., zapoczątkowując nurt powieści tradycyjnej ( powieść historyczna).