Postępowanie administracyjne. Postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne. Postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Zbigniew R. Kmiecik, 5.36

Ramy treściowe niniejszego opracowania wypełniają zagadnienia postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Całość uzupełnia omówienie najważniejszych zagadnień ogólnych, wprowadzających czytelnika w zasadniczą problematykę książki.Książka pomyślana jest jako repetytorium. Cechuje ją skondensowana forma i przejrzysty układ materiału. Omawiane zagadnienia przedstawiono w swoisty, niekonwencjonalny sposób (przystępny język, licznie stosowane wyliczenia, egzemplifikacje, a także porównania i przeciwstawienia pokrewnych lub podobnych kwestii i pojęć), aby ułatwić ich zrozumienie i przyswojenie

Opis z okładki dodał użytkownik Mateusz Marks

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Postępowanie administracyjne. Postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne jest na 3504 miejscu (na 5571 książek) w kategorii prawo
• (wyprzedza ją Poddanie się egzekucji aktem notarialnym)
• książkę oceniło 16 osób
• przeczytało 22, dodało do ulubionych 16
• ponad 16 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 5.36 na 10
• w sumie oceniło 17
ocen
• opinia czytelników: można przeczytać

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Postępowanie administracyjne. Postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne?

Encyklopedia autorów

Hasenclever Walter 1890-1940 niemiecki pisarz, scenarzysta pierwszy okres twórczości pod wpływem ekspresjonizmu, H. Ibsena (dramaty Eine Kritik des Le-bens in Dramaform 1910, Der Sohn 1914) oraz R.M. Rilkego (poezje Stadte, Nachte und Menschen. Erlebnisse 1919); późniejsze pisarstwo zaangażowane polit. - dramaty pacyfistyczne Der Retter (1916), Antigone (1917); ponadto komedia Pan z towarzystwa (1926, wyst. polski 1933).

Encyklopedia literatury

KSIĄDZ PIOTR opowiadanie K. Tetmajera, nagr. na konkursie "Czasu" w Krakowie 1895, wyd. tamże 1896. K.P., z miejsca uznany za utwór znakomity, jest pierwszym utworem prozaicznym Tetmajera. Raczej obrazek niż nowela, przez niektórych krytyków określany był jako gawęda. Opowiadaniu brak bowiem akcji - treścią jego jest opis dwu ostatnich dni życia sędziwego proboszcza wiejskiego, który w pogawędkach z organistą przedstawia swą młodość, gdy był rotmistrzem ułanów w powstaniu listopadowym, a później został księdzem, by pracą na wsi odpokutować winy przodków i własne, popełniane w stosunku do pańszczyźnianych chłopów. Stary kanonik otacza miłością nie tylko swych parafian, ale również przyrodę, i podobnie jak drzewa i kwiaty w jego ogrodzie, zamierające z nadejściem zimy, kończy pogodnie żywot, przekonany, iż go nie zmarnował. W czasach, gdy rówieśnicy Tetmajera, naturaliści w rodzaju młodego Reymonta, często mówili o śmierci jako zjawisku ponurym i groźnym, autor K.P. przedstawił ją w sposób wręcz sielankowy, ale zgodny z prawami natury.