Podoficerowie zawodowi Wojska Polskiego

Podoficerowie zawodowi Wojska Polskiego tworzą stosunkowo jednolitą zawodową grupę społeczną. Najliczniejszą kategorię stanowią osoby, które ukończyły Szkołę Podoficerską, a następnie ? Szkołę Chorążych. Ponad połowa badanych zajmuje stanowiska dowódcze, co dziesiąty natomiast stanowisko logistyczne. Ponad jedna trzecia badanych deklaruje staż w służbie wojskowej od 5 do 10 i niemal tyle samo staż od 10 do 20 lat. Badania z udziałem podoficerów i pogłębiona analiza wyników wykazały, że wybór kariery zawodowej związanej z Wojskiem Polskim wypływał z zamiłowania do munduru i chęci pracy w wojsku. Nie bez znaczenia były tu także względy finansowe i tradycje rodzinne. Funkcjonowanie Wojska Polskiego w ramach NATO oraz podejmowanie przez nie coraz to innych zadań stanowi poważne wyzwanie dla polskich podoficerów. Aby temu sprostać, wdrożenie podoficerów Wojska Polskiego do wieloaspektowego samokształcenia jest warunkiem sine qua non ich nowoczesnego funkcjonowania w armii oraz w globalnym świecie. Większość badań prowadzonych przez cywilne i wojskowe instytuty badawcze dotyczy zawodu wojskowego i jego społecznej versus wojskowej percepcji. Tylko nieliczne badania socjologiczne syntetycznie próbują opisać ?portret socjologiczny? podoficerów Wojska Polskiego, na który, oprócz działalności zawodowej, składa się również aktywność kulturalna, społeczna, rodzinna, koleżeńska etc. Istotne są również nowe płaszczyzny badawcze, których eksploracja jest kolejnym wyzwaniem dla socjologii wojska

Opis z okładki dodał użytkownik Zuzanna Kinczak

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

>> polski >> lato >> jeden >> praca >> szkoła

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Podoficerowie zawodowi Wojska Polskiego jest na 2282 miejscu (na 3373 książek) w kategorii nauki społeczne
• (wyprzedza ją Azerbejdżan: Ukształtowanie niepodległeg o państwa)
• książkę oceniło 31 osób
• przeczytało 33, dodało do ulubionych 31
• ponad 31 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 5.06 na 10
• w sumie oceniło 32
oceny
• opinia czytelników: można przeczytać

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Podoficerowie zawodowi Wojska Polskiego?

Encyklopedia autorów

Weyrauch Wolfgang pseud. Joseph Scherer 1907-80 niemiecki pisarz debiutował opowiadaniem Die Ehe (1929); po wojnie należał do Grupy 47 (popierającej literaturę społeczny zaangażowaną) i był współautorem koncepcji tzw. Kahlschlag--Literatur, której celem było oczyszczenie języka niemiecki z frazeologii hitlerowskiej - reprezentatywna pod tym względem jest wydana przez W. antologia opowiadań Tausend Gramm (1949) oraz poemat prozą A uf der bewegten Erde (1946); wiersze w tomach: Von des Gliicks Barmherzigkeit (1947), Lerche und Sper-ber (1948) i inne

Encyklopedia literatury

MĄCZKA JÓZEF ur. 2 VI 1888 w Zaleszanach pod Tarnobrzegiem, zm. 2 lub 6 IX 1918 w Paszkowskiej Stanicy pod Jekaterynodarem (obecnie Krasnodar) na Kaukazie, poeta. Studiował na politechnice we Lwowie. Walczył w II Brygadzie Legionów, pod Kaniowem, po ucieczce z niewoli niem. działał w PO W; 1918 na Kubaniu w formacji gen. L. Żeligowskiego, wysłany do kraju z misją wojskową, zmarł na cholerę w drodze. Ogłaszał wiersze w prasie, część ich została zebrana w tomie Starym szlakiem (1917,4 wyd. do 1938). W tradycyjnej formie, odświeżającej dawne motywy żołnierskie, w tonie pobudki bojowej, dał M. wyraz autentycznym przeżyciom i refleksjom związanym z aktualnymi sprawami nar.; w wierszach M. nad nutą smutku góruje optymizm, płynący z wiary w odzyskanie niepodległości. Jednym z najbardziej znanych był liryk Wstań Polsko moja.