Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu - ćwiczenia, struktura 17-18

Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu - ćwiczenia, struktura 17-18, Ewa Kujawa, Maria Kurzyna, 5.95

Opracowane zeszyty ćwiczeń przeznaczone są dla ucznia i służą praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawierają napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Dla każdej części opracowano oddzielne zeszyty z zestawami suwaków i wprawek, w skład których wchodzą wyrazy o określonej strukturze -- od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym. Zeszyty umożliwiają samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby prowadzącej zajęcia) i stanowią podstawę posługiwania się metodą 18 struktur wyrazowych. Służą do ćwiczeń analizy sylabowej wyrazów, do ćwiczeń pisania według wzoru z głośnym wypowiadaniem sylab oraz do ćwiczeń poprawności i płynności czytania. Proponowany zestaw stanowi uzupełnienie wcześniej wydanej książki metodycznej "Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych". Napisz pierwszą

Opis z okładki dodał użytkownik Kinga Kasza

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu - ćwiczenia, struktura 17-18 jest na 4562 miejscu (na 11043 książek) w kategorii nauka (szkolnictwo)
• (wyprzedza ją Double Take 1: Teacher's Book)
• książkę oceniło 16 osób
• przeczytało 21, dodało do ulubionych 16
• ponad 16 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 5.95 na 10
• w sumie oceniło 17
ocen
• opinia czytelników: można przeczytać

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu - ćwiczenia, struktura 17-18?

Encyklopedia autorów

Kesey Ken Elton 1935-2001 amerykański pisarz, przedstawiciel kontrkulturowego ruchu bitników wyznawał typową dla niego ideologię - przeciwstawiał się wszelkim formom przymusu społ., mentalności mieszczańskiej, tłumieniu indywidualizmu, pruderii; do legendy przeszły eksperymenty K. ze środkami psychodelicznymi oraz podróże przez USA szkolnym autobusem; zasłynął alegoryczny powieścią Lot nad kukułczym gniazdem (1962, ekranizacja M. Formana 1975, wyd. polski 1981), w której miejscem akcji był szpital psychiatryczny, a bohaterami chorzy skazani na dyktatorskie metody postępowania personelu; książka stanowiła metaforę represyjności amerykański społeczeństwa, tłumiącego odmienność i indywidualizm; także powieści Czasami wiełka chętka (1964, wyd. polski 1995) i Pieśń żeglarzy (1992, wyd. polski 1996) oraz tom esejów Skrzynka demona (1986, wyd. polski 1993).

Encyklopedia literatury

MIT opowieść o stałej osnowie fabularnej, będąca przekazem wyobrażeń danej społeczności o pochodzeniu, naturze i przeznaczeniu świata i człowieka. M. są stałym składnikiem kultury prawie wszystkich ludów pierwotnych. Pełnią przede wszystkim funkcje poznawcze, światopoglądowe i sakralne: uzasadniają, wyrażają i kodyfikują wierzenia rei. związane z magią, kultem i rytuałem. Były też ważnym składnikiem więzi społ. danej zbiorowości, utwierdzały jej tożsamość, dostarczały motywacji do wszelkich działań praktycznych, wpływały na obyczaje, umacniały tradycję, wyprowadzając ją z wyższej, nadprzyrodzonej i pradawnej rzeczywistości. Bohaterami m. są bogowie, demony, herosi obdarzeni nadprzyrodzonymi właściwościami, formą wyrazu bywa często alegoria, metafora i symbol. M. dzieli się m. in. na opowieści mówiące o powstaniu i naturze bóstw (m. teogoniczne), świata (m. kosmologiczne ikosmogoniczne), człowieka (m. antropogeniczne), o jego przeznaczeniu i zbawieniu (m. eschatologiczne i soteriologiczne), o pochodzeniu zbiorowości społ., ich norm moralnych, obyczajów, instytucji (m. genealogiczne). Pierwotnie m. był opowieścią ustną, występującą często w wielu wariantach i wchodzącą w skład dłuższych cykli. Zapisywany, tracił zwykle związek z wierzeniami, konwencjonalizował się, przechodził w sferę fantastyki literackiej. Wiele pierwotnych gatunków lit. powstało jako zapis m. (zwł. epos) bądź wynikło z obrzędów mających swe uzasadnienie w m. ( tragedia); wątki mityczne przetrwały w pewnych formach folkloru (np. w bajce lud.), legły u podstaw tzw. archetypów, czyli pradawnych, niezmiennych wyobrażeń tkwiących w "zbiorowej nieświadomości" (C.G. Jung), z nich też wywodzą się stałe obrazy i motywy utrwalone w danej kulturze w postaci tzw. toposów ( topika). Taką funkcję w kulturze eur. spełniła zwł. mitologia grecko-rzymska, wykorzystywana w literaturze od czasów najdawniejszych po współczesne na różne sposoby i w różnych ujęciach, od rekonstrukcji po parodię. Badaniami m. zajmują się rozmaite dyscypliny humanist. - od etnologii, antropologii kult., religioznawstwa po filozofię i psychologię. W badaniach lit. ukształtował się nurt tzw. krytyki mitograficznej (archetypowej), j zajmującej się identyfikacją i interpretacją pierwotnych obrazów i symboli funkcjonujących w twórczości literackiej.