Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego - zeszyt 46

Rys biograficzny autoraStreszczenie powieściMała apokalipsa wobec sytuacji w PolsceCzas i miejsce akcjiBohaterowieObraz rzeczywistości PRL Degradacja świata przedstawionego Sytuacja polityczna Społeczeństwo wobec systemuZagadnienia moralneForma utworu Kompozycja Narracja Język powieści Warstwa symboliMała apokalipsa - wyjaśnienie tytułuPrzypisyBibliografia

Opis z okładki dodał użytkownik Patryk Mazurkiewicz

więcej informacji o tej książce

mała apokalipsa konwicki szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego - zeszyt 46 jest na 1579 miejscu (na 11043 książek) w kategorii nauka (szkolnictwo)
• (wyprzedza ją Interwencja wczesnodziecięca)
• książkę oceniło 19 osób
• przeczytało 25, dodało do ulubionych 19
• ponad 19 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 6.44 na 10
• w sumie oceniło 20
ocen
• opinia czytelników: niezła

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego - zeszyt 46?

Encyklopedia autorów

Rufin Jean-Christophe urodzony 1952 francuski pisarz, lekarz, wykładowca akademicki działa w organizacji humanitarnej Lekarze bez Granic (w 1. 1991-93 wiceprezydent); wielokrotne pobyty w Afryce stały się jednym ze źródeł inspiracji twórczej; powieści historyczny i psychologiczny z akcją umieszczoną w realiach egzotycznych krajów: Abisyńczyk(l991, Nagroda Gon-courtów za debiut powieściowy, wyd. polski 2001), Les causes perdues (1999), Rouge Bresil (2001).

Encyklopedia literatury

HERLING-GRUDZIŃSKI GUSTAW ur. 20 V 1919 w Kielcach, prozaik, krytyk literacki. W czasie studiów polonist. na UW (1937-39) współpracował z czasopismami lit. (m. in. kierownik lit. tygodnika "Orka na Ugorze"). Podczas okupacji niem. początkowo w Warszawie, współorganizator (1939) konspiracyjnej Pol. Ludowej Akcji Niepodległościowej (PLAN) i współzałożyciel "Biuletynu Polskiego" (1939-40). Nast. w ZSRR; w styczniu 1942 wstąpił do armii pol., z którą przeszedł na Środkowy Wschód. Uczestnik kampanii wł. i bitwy pod Monte Cassino, po wojnie brał udział w życiu lit. wychodźstwa pól. we Włoszech (1945-47 kierownik lit. tygodnika "Orzeł Biały", 1947 współred. miesięcznika "Kultura"), 1948-52 mieszkał w Londynie, współpracując z tyg. "Wiadomości". W 1955 osiadł na stałe w Neapolu, publikuje gł. w paryskim mies. "Kultura". Twórczość rozpoczął od zbioru szkiców Żywi i umarli (Rzym 1945), pośw. m. in. C. Norwidowi, W. Berentowi, K. Irzykowskiemu, J" Conradowi, w których twórczości poszukiwał wzorów moralnego heroizmu i nonkonfonnizmu. Problematyka ta dominuje także W późniejszych opowiadaniach i szkicach, często o podkładzie autobiogr., wyd. w zbiorach Skrzydła ołtarza (Paryż 1960) i Drugie przyjście (tamże 1963), przewija się też w refleksyjnym Dzienniku pisanym nocą (t. 1 tamże 1973), gromadzącym rozważania, polemiki i komentarze dot. lektur, wydarzeń polit., sytuacji emigranta, jego powinności wobec kultury eur. i narodowej. Odrębne miejsce w dorobku H.-G. zajmuje Inny świat (wyd. ang. Londyn 1951 z przedni. B. Russella, wyd. pol. tamże 1953, przekł. na kilkanaście języków), dokumentalna relacja z przeżyć i obserwacji więzienno- obozowych, będąca zarazem wnikliwym, pokrewnym tradycji Dostojewskiego (Wspomnienia z domu umarłych) studium psychol. i socjol. mechanizmów degradacji człowieczeństwa i rozkładu więzi międzyludzkich. Opracował ponadto antologię W oczach pisarzy. Wybór opowieści wojennych 1939-1945 (Rzym 1947), wiele uwagi poświęcił literaturze obcej, zwł. rosyjskiej, dawnej i współcz. (m. in. B. Pasternak, A. Achmato- wa, O. Mandelsztam).