szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Nasi użytkownicy polecają podobnie piszących autorów:

Statystyki

• Wesoła szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna - Ćwiczymy pisanie, część 3, klasa 3, szkoła podstawowa jest na 8385 miejscu (na 11043 książek) w kategorii nauka (szkolnictwo)
• (wyprzedza ją Geografia, Puls Ziemi - podręcznik, klasa 3, gimnazjum)
• książkę oceniło 16 osób
• przeczytało 22, dodało do ulubionych 16
• ponad 16 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 5.04 na 10
• w sumie oceniło 17
ocen
• opinia czytelników: można przeczytać

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Wesoła szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna - Ćwiczymy pisanie, część 3, klasa 3, szkoła podstawowa?

Encyklopedia autorów

Kranjćeyić Silyije Strahimir 1865-1908 chorwacki poeta pracował jako nauczyciel i red. sarajewskiego dwutygodnika „Nada"; opublikował zbiory poezji, np.: Bugarkinje (1885), Izabrane pjesme (1898), Trzaji (1902); w jego wierszach, oprócz wątków patriotycznych i wolnościowych odzwierciedlających ówczesne radykalne nastroje w społeczeństwie chorw., pojawia się też problematyka ogólnoludzka oraz częste nawiązania do tradycji chrześc./?,

Encyklopedia literatury

KUBACKI WACŁAW ur. 7 IX 1907 w Nieszawie, historyk literatury, krytyk lit. i teatr., prozaik i dramatopisarz. W 1928-32 studiował filologię pol. na UJ, dalsze studia odbywał za granicą (Austria, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Francja). Działalność kryt. uprawiał od 1932, współpracując m. in. z tyg. "Wiadomości Lit.", "Droga", "Pion", z kwart. "Marchołt" i "Pamiętnik Literacki". W czasie okupacji niem. wykładał 1944 na tajnych kursach uniw. w Częstochowie. W 1945-52 przebywał w Poznaniu, biorąc czynny udział w miejscowym życiu lit. (nagroda m. Poznania 1949). Habilitowany 1945, od 1949 prof. Uniw. Pozn., od 1953 prof. UJ; 1971-72 red. miesięcznika "Literatura na Świecie" w Warszawie. Otrzymał państw, nagrodę lit. I st. (1968).Jako historyk literatury zajmuje się gł. romantyzmem i twórczością Mickiewicza (Pierwiosnki polskiego romantyzmu 1949, Palmira i Babilon 1951, Arcydramat Mickiewicza 1951, Żeglarz i pielgrzym 1954, Z Mickiewiczem na Krymie 1977), w mniejszym zakresie oświeceniem ("Monachomachia"przed sądem potomności 1951, Twórczość Feliksa Bernatowicza 1964). W studiach łych, opartych na bogatym materiale erudy- cyjno-filologicznym, stosuje na szeroką skalę metodę komparatyst., ukazując eur. związki i analogie literatury polskiej. Podobny charakter mają jego analityczne studia i szkice kryt.lit. i teatr., zgromadzone w zbiorach Krytyk i twórca (1948), Na scenie (1962), Lata terminowania. Szkice literackie 1932-1962 (1963), W wyobraźni (1964); ponadto wybór studiów hist.lit. Poezja i proza (1966). W pisarskim dorobku K. mieszczą się dramaty hist.-biogr., osnute wokół losów L. Spitznagla (Krzyk jarzębiny 1949), Mickiewicza (Rzymska wiosna 1955), insurekcji 1794 (Jakobińskie gniazdo 1955), ponadto Amiel (1957) i Tragedia Achillesa (1970), utwory powieściowe Smutna Wenecja (1967), Koncert na orkiestrę (1970), Sen nocy letniej (1974), łączące wątki fabularne z erudycyjną refleksją kulturową i obserwacjami wł. i franc. obyczaju; wrażenia z podróży Malwy na Kaukazie (1969), Dziennik 1944-65 (cz. 1-2 1971- 74). Przekł. ros. i bułgarski.