Atlas Anatomii Ortopedycznej Nettera

Autor: J.C. Thompson

Opracowanie klinicznego atlasu, w którym już same ryciny mówiłyby same za siebie, jest rzeczą spotykaną niezmiernie rzadko. Sztuka ta udała się w Atlasie anatomii ortopedycznej Nettera, gdzie przepiekne i mądre edukacyjnie ilustracje lekarza artysty uzupełnione zostały komentarzem doświadczonego ortopedy. Układ książki umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych wiadomości anatomicznych w zakresie poszczególnych cześci układu ruchu. Przedstawiono w nim podstawy rozpoznawania i leczenia zmian ortopedycznych, przy czym główny nacisk położono na ilustracje, które często nie wymagają żadnego dodatkowego tekstu. Gdy tekst taki jest potrzebny ma postać tabel. Atlas jest przeznaczony dla praktykujących ortopedów, ale także dla studentów medycyny i lekarzy rodzinnych

Opis z okładki dodał użytkownik Jaśmina Żądło

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Atlas Anatomii Ortopedycznej Nettera jest na 1395 miejscu (na 3207 książek) w kategorii medycyna i zdrowie
• (wyprzedza ją Co warto wiedzieć o diecie łatwostrawnej?)
• książkę oceniło 28 osób
• przeczytało 33, dodało do ulubionych 28
• ponad 28 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 5.83 na 10
• w sumie oceniło 29
oceny
• opinia czytelników: można przeczytać

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Atlas Anatomii Ortopedycznej Nettera?

Encyklopedia autorów

Jaszowski Stanisław 1803-1842 publicysta, poeta, pisarz, tłumacz Nazywany lwowskim popularyzatorem romantycz-ności, był jednym z najbardziej płodnych twórców tego okresu i jedynym, który w tym czasie w Galicji utrzymywał się z pióra. Należał do lwowskiego Towarzystwa Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej. Publikował w "Gazecie Lwowskiej", "Pszczole Polskiej", "Pamiętniku Lwowskim", "Lwowianinie", "Pszczółce Krakowskiej", poznańskiej "Mrówce", "Pamiętniku Warszawskim" i w wielu innych. Pisał recenzje, przeróbki, kompilacje z prasy zagranicznej, publikował cykl o kobietach-pisarkach polskich, o malarzach lwowskich, dziejach sceny lwowskiej. Debiutował w 1826 zbiorem Zabawki rymotwórcze, zawierającym naśladownictwa i przeróbki poetów rzymskich i francuskich twórców doby klasycyzmu. Pisał sentymentalne wiersze i sielanki w stylu F. Karpińskiego, nastrojowe, osjaniczne i Yóungowskie wiersze, m.in. Wieczór, Myśli na cmentarzu, poemat opisowy Karpaty, powieść poetycką Konfederat barski, dramaty m.in. Rozwida i komedię Dom modny (nie były wystawiane na scenie), opowiadania historyczne. Utwory te ukazały się w dwóch, wielotomowych zbiorach Powieści historyczne polskie (1829-30) i Nowe powieści historyczne. Bitwa pod Stubnem (1831); w osobnym nakładzie ukazała się Mulatka. Powieść wierszem (1833). Napisał także Historię poezji polskiej za mojego czasu (1837). Był głównym tłumaczem niemieckich, angielskich i francuskich sztuk dla teatru lwowskiego,

Encyklopedia literatury

GREGOROWICZ JAN KANTY pseud. Janek z Bielca, ur. 17X 1818 w Warszawie, zm. 16 IX 1890 tamże, pisarz dla ludu, dziennikarz. Przeniósłszy się ok. 1850 z majątku ziemskiego do Warszawy, nawiązał współpracę z czasopismami. W 1851- 60 redagował "Gazetę Rolniczą, Przemysłową i Handlową" (dod. do "Gazety Codz.", której był 1851-59 współred.), 1858- 59 wydawał i redagował (z F.H. Lewestamem) pismo humo- ryst. "Wolne Żarty", 1860 "Kmiotka", 1862-89"Tygodnik Mód i Powieści", od 1867 "Przyjaciela Dzieci", od 1872 tyg. "dla ludu miejskiego i wiejskiego" "Zorza". Dla tychże czytelników przeznaczał popularne publikacje: poradnik Dobry ekonom (t. 1-2 1858), "książeczki obrazkowe", zbiory powiastek (m. in. Obrazki wiejskie t. 1-4 1852), komedyjki (m. in. "obrazek wiejski ze śpiewami" Janek spod Ojcowa, wyst. z powodzeniem, z muzyką O. Kolberga, od 1853, wyd. 1862); był też autorem Elementarza dla chłopców wiejskich (1859) i kilku książek dla dzieci (m. in. Gawędy księdza proboszcza pod lipami S. I-II 1858-62). Przeciwnik pańszczyzny, działając na rzecz podniesienia oświaty na wsi i poprawy bytu chłopa, był wrogiem radykalnych posunięć i rewol. działań. Zasłużył się dla czytelnictwa wśród rzemieślników jako aktywny czł. w 1. siedemdziesiątych Sekcji Czytelń Bezpłatnych Tow. Dobroczynności i TON.