Kiedy mózg pracuje inaczej. ADHD - Alkoholizm - Autyzm - DÉJA VU - Dysleksja - Leworęczność - Słuch absolutny - Pamięć fotograficzna - Sezonowe zaburzenie afektywne - Synestezja

Kiedy mózg pracuje inaczej. ADHD - Alkoholizm - Autyzm - DÉJA VU - Dysleksja - Leworęczność - Słuch absolutny - Pamięć fotograficzna - Sezonowe zaburzenie afektywne - Synestezja, Allen D. Bragdon, 6.74

Przyczyny nieprawidłowości występujących w pracy mózgu są często subtelne i skomplikowane. Jednak większość z tych nieprawidłowości głęboko wpływa na prywatne życie wielu osób i ich rodzin. Każdy z nas chce wiedzieć, co czyni go wyjątkowym, nie pragnie jednak, by uznano go za dziwaka. Opisane w tej książce stany obiegają od typowego dla rozwoju ludzkiego mózgu, lecz ogromna część ludzkiej populacji obciążona jednym lub kilkoma z tych mikrozaburzeń prowadzi spokojne życie, często odnosząc błyskotliwe sukcesy. I.... (chyba) każdy z nas zastanawia się czasem, czy przypadkiem nie cierpi, choćby w niewielkim stopniu, na jedną z opisanych tu dolegliwości

Opis z okładki dodał użytkownik Antoni Zelent

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

>> życie >> jeden >> wiele >> praca >> częsty

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Kiedy mózg pracuje inaczej. ADHD - Alkoholizm - Autyzm - DÉJA VU - Dysleksja - Leworęczność - Słuch absolutny - Pamięć fotograficzna - Sezonowe zaburzenie afektywne - Synestezja jest na 222 miejscu (na 29829 książek) w kategorii nauki przyrodnicze (fizyka, biologia) medycyna i zdrowie poradniki psychologia
• (wyprzedza ją ARIS w modelowaniu procesów biznesu)
• książkę oceniło 58 osób
• przeczytało 72, dodało do ulubionych 58
• ponad 58 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 1 osoba
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 6.74 na 10
• w sumie oceniło 60
oceny
• opinia czytelników: niezła

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Kiedy mózg pracuje inaczej. ADHD - Alkoholizm - Autyzm - DÉJA VU - Dysleksja - Leworęczność - Słuch absolutny - Pamięć fotograficzna - Sezonowe zaburzenie afektywne - Synestezja?

Encyklopedia autorów

Kamieńska Anna 1920-1986 poetka, tłumaczka, eseistka Żona pisarza Jana Śpiewaka, matka socjologa P. Śpiewaka. Urodziła się w Krasnymstawie. Studiowała pedagogikę w Warszawie. W czasie oku-pacji działała w tajnym nauczaniu na Lu-belszczyźnie. Po wojnie ukończyła filologię klasyczną na KUL i UL. Debiut poetycki w "Odrodzeniu" (1945). Współpracowała między innymi z tygodnikiem "Wieś", "Nową Kulturą", "Twórczością", a od 1973 z miesięcznikiem "W drodze". Laureatka między innymi nagrody ministra kultury i sztuki II stopnia (1971). Zmarła w Warszawie. Zaczynała od poezji dydaktycznej, później skupiła się na doświadczeniach międzyludzkich, między innymi związanych z życiem rodzinnym, najciekawszy jest jednak okres ostatni, w którym poprzez nawiązania do tradycji antycznej i chrześcijańskiej poszukuje ładu etycznego i metafizycznego. Wydała między innymi zbiory wierszy Wychowanie (1949), O szczęściu 1941-1951 (1952\ Bicie serca (\95A\Pod chmurami (1957), W oku ptaka (1960), Źródła (1962), Odwołanie mitu (1967), Biały rękopis (1970), Wygnanie (1970), Herody (1972), Drugie szczęście Hioba (1974), Milczenie (1979), Wiersze jednej nocy (1981), W pół słowa (1983) oraz wybory; opowiadania Czasy małego szczęścia (1963), Deszczowe lato (1980); zbiory esejów literackich Pragnąca literatura. Problemy pisarstwa ludowego i nurtu ludowego w poezji współczesnej (1964), Jeden z grzechów pięknych (1967); szkiców biblijnych Twarze Księgi (1981), Afa progu słowa (1985) i przeznaczonej dla dzieci Książki nad książkami (1985). Ogłosiła też niezwykle interesujący Notatnik (t. 1-2 1982 i 1987), zawierający filozoficzne i religijne autorefleksje. Wydała dwie osobiste, komentowane antologie poezji polskiej Od Czarnolasu (1971) i Od Leśmiana (1974). Przekładała między innymi poezję bułgarską, serbską i chorwacką oraz O naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis.

Encyklopedia literatury

KAMIEŃSKA ANNA ur. 12IV1920 w Krasnymstawie, żona J. Śpiewaka, poetka, tłumaczka. Po studiach pedag. w Warszawie (1937-39) przebywała w czasie okupacji niem. w Lublinie i na wsi lufoel., biorąc udział w akcji tajnego nauczania. Po wojnie ukończyła wydz. filologii klas. na UŁ. Debiutowała jako poetka 1945 w tyg, "Odrodzenie", 1946-52 pracowała w redakcji tyg. "Wieś", 1952-57 tyg. "Nowa Kultura", od 1968 jest czł. redakcji mies. "Twórczość". Wydała m. in. tomy wierszy: Wychowanie (1949), O szczęściu (1952), Bicie serca (1954), Pod chmurami (1957), W oku ptaka (1959), Źródła (1962), Odwołanie mitu (1967), Wygnanie (1970), Herody (1972), Drugie szczęście Hioba (1974), ponadto kilka wyborów. Twórczość poetycką K. cechuje ścisły związek z wychowaw- czo-społecznikowską tradycją pojmowania zadań literatury, postawa solidarności z człowiekiem jako istotą społ. i biol. (częste motywy narodzin i śmierci), dążność do poszukiwania źródeł trwałego ładu moralnego i. wartości estet., zwł. w tradycji antycznej i chrześc. oraz w kulturze lud., z której wywodzą się m. in. charakterystyczne dla jej poezji stylizacje modlitew- no-litanijne. Ogłosiła ponadto zbiór lirycznych opowiadań Czasy małego szczęścia (1963), tomy szkiców lit. Pragnąca literatura. Problemy pisarstwa ludowego i nurtu ludowego w poezji współczesnej (1964) oraz Jeden z grzechów pięknych (1967) - poświęcony poezji. Wraz z mężem tłumaczyła bułg. pieśni lud. (antologia Oj lesie, lesie zielony 1956), lud. lirykę ros. (Piołunowe ziele 1961) i serb.-chorw. (Perły i kamienie 1961), z A. Sternem opracowała antologię współcz. poezji bułg. (Ziemia gorąca 1968). Wyrazem indywidualnych upodobań poet. są komentowane antologie wierszy pol. Od Czarnolasu (1971) i Od Leśmiana (1974); uprawia też twórczość dla dzieci i młodzieży (m. in. powieść WNieparyżu i gdzie indziej 1967). Nagrody lit. bułg. Pen Clubu (1959), min. kultury i sztuki II st. (1971), pol. Pen Clubu za przekł. słow. poezji ludowej (1974).