Tajemnicza Wyspa Wielkanocna

Tajemnicza Wyspa Wielkanocna, Artur Cieślar, 5.30

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o Rapa Nui, poczułem powiew tajemnicy. Wiedziałem, że wyspa ta zajmie szczególne miejsce w moim sercu. Jednak dopiero tam - pod słońcem palącym jak wielki halogen, maszerując po wulkanicznych skałach, przeciskając się w grotach, dotykając nagrzanych od słońca cielsk moai, zanurzając się dla ochłody w turkusowych falach Pacyfiku - uświadomiłem sobie, że zakochuję się w tym najbardziej odległym i osamotnionym miejscu na ziemi.A może Wyspę Wielkanocną odwiedzili obcy - istoty pozaziemskie, których ani imienia, ani ojczyzny nie znamy? Ale nawet jeśli tak było, to dlaczego właśnie tutaj, na krańcach Oceanii, w najbardziej odizolowanej części świata, mieliby sami rzeźbić, czy też kazać komuś wykuwać w skale gigantyczne "istoty" o ludzkich oczach, czołach mocno zarysowanych, nosach prostych i ustach szczelnie zaciśniętych w kamiennym milczeniu? A może prawdą jest, że Rapa Nui stanowiło część mitycznego kontynentu nazywanego Lemurią - Atlantydą Pacyfiku, gdzie 50 tys. lat temu człowiek czerpał wiedzę o świecie z tajemniczego źródła Mu

Opis z okładki dodał użytkownik Kacper Łokieć

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Tajemnicza Wyspa Wielkanocna jest na 4239 miejscu (na 6179 książek) w kategorii literatura współczesna polska
• (wyprzedza ją Siedem dni z życia kotów)
• książkę oceniło 182 osób
• przeczytało 224, dodało do ulubionych 182
• ponad 182 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 1 osoba
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 5.30 na 10
• w sumie oceniło 185
oceny
• opinia czytelników: można przeczytać

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Tajemnicza Wyspa Wielkanocna?

Książki podobne, najlepiej ocenione

Encyklopedia autorów

Chreptowicz Joachim Litawor 1729-1812 działacz kulturalny i polityczny Pochodził ze znanej szlacheckiej rodziny pieczętującej się herbem Odrowąż. Pełnił szereg funkcji publicznych, między innymi w 1752 został stolnikiem nowogrodzkim, w 1773 podkanclerzym wielkim litewskim, od 1793 kanclerzem wielkim litewskim, był też posłem na sejm. Związany z Familią Czartoryskich. Wielki reformator szkolnictwa, m.in. Szkoły Głównej Litewskiej, współtwórca i członek Komisji Edukacji Narodowej, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Przez małżeństwo z Konstancją Przeździecką spowinowacił się z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim i związał ze stronnictwem królewskim. Był przywódcą stronnictwa królewskiego na Litwie, gdzie zajmował się reformą systemu sądowniczego. Współpracował z A. Zamoyskim nad Zbiorem praw sądowych..., w okresie Sejmu Czteroletniego opracowywał projekty reformy rządu i praw o miastach (napisał m.in. O prawie natury, 1814), a proponowane reformy wcielał w życie w swoich majątkach: między innymi zniósł poddaństwo, a pańszczyznę zastąpił czynszem. Był właścicielem biblioteki w Warszawie, przeniesionej później do Szczorsego koło Nowogródka, z której korzystali wileńscy filomaci. Po konfederacji targowickiej i stracie syna wyjechał do Wiednia, skąd wrócił po upadku powstania kościuszkowskiego. Po powrocie do kraju opiekował się dobrami Czartoryskich; po podziale majątku między synów wyjechał do Warszawy, gdzie mieszkał do śmierci,

Encyklopedia literatury

BEŁCIKOWSKI ADAM ur. 24 XII 1839 w Krakowie, zm. 12 I 1909 tamże, dramaturg, powieściopisarz, poeta, historyk literatury. Studiował na UJ (doktorat 1865). W 1866-67 wykładał w warsz. Szkole Gł.; 1870 habilitował się na UJ, nie mając jednak widoków na katedrę, został 1876 urzędnikiem BJ. Wykładał też historię literatury na Wyższych Kursach dla Kobiet A. Baranieckiego. Członek AU. Nie znalazłszy uznania jako autor postromant. liryków, poematów i powieści, B. ograniczył się do twórczości dram. i historycznoliterackiej. W dramatach hist. kontynuował tradycje romant., nawiązując do Szekspira i Schillera; nadmiar retoryki i patosu sprawił, że tylko nieliczne z tych utworów zdobyły powodzenie: nieszablonowe w ujęciu tematu i efektowne teatralnie Król MieczysławII (wyst. 1875) i Król Bolesław Śmiały ("Ateneum" 1882). W dramacie U kolebki narodu (1892) stworzył nową wersję legendy o Wandzie. Był też autorem lżejszych sztuk o tematyce zaczerpniętej z przeszłości: Pan Paśek. Historia szlachecka ("Przegl.Pol." 1902), popularnego widowiska patrlot. Przekupka warszawska (wyst. 1897), przedstawiającego wydarzenia w oblężonej 1794 przez Prusaków stolicy. Napisał również kilka komedii współczesnych. Przełomowe znaczenie miały prace B. o piśmiennictwie barokowyin, m. in. o W. Potockim, J.A. Morsztynie, S. Grochowskim, rehabilitujące twórców tej epoki. B. obalał też uparte, a krzywdzące opinie o literaturze oświecenia (m. in. o F. Bohomolcu), podejmował pionierskie badania nad literaturą XIX w. (m..iń. studium o K. Brodzińskim, rozprawa o Balladynie).