Wierszyki z morałem

Wierszyki z morałem, Stanisław Jachowicz, 6.27

Tomik najpopularniejszych wierszyków Stanisława Jachowicza. Znajdziemy tu takie wiersze i powiastki, które mają walory edukacyjne i poznawcze. Na jego twórczości wy chowało się wiele pokoleń Polaków. Poza Chorym Kotkiem, znajdziemu tu takie wierszyki jak: Staś, Basia, Andzia, Tadeuszek, Wandzia, Ptaszek w gościnie, Szyszka i grzyb i inne. Urokliwe ilustracje i staranna forma edytorska czynią ten tomik pożądaną książeczką w domowej biblioteczce

Opis z okładki dodał użytkownik Julia Gudala

więcej informacji o tej książce

wiersze i wierszyki szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Wierszyki z morałem jest na 5577 miejscu (na 20819 książek) w kategorii literatura dla dzieci i młodzieży
• (wyprzedza ją Wierszyki 3-latka. Tęczowe przedszkole)
• książkę oceniło 49 osób
• przeczytało 69, dodało do ulubionych 49
• ponad 49 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 6.27 na 10
• w sumie oceniło 50
oceny
• opinia czytelników: niezła

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Wierszyki z morałem?

Encyklopedia autorów

Przypkowski Samuel około 1592-1670 poeta, teolog i pisarz ariański Pochodził ze szlacheckiej rodziny ariańskiej (ojciec był seniorem zboru w Lucławicach). Uczył się w Rakowie, a potem w Altdorfie i Lej-dzie. Od 1621 sekretarz Krzysztofa Radziwiłła. Uczestniczył w wyprawie moskiewskiej 1633, potem przez ponad 10 lat przebywał na Ukrainie, skąd uszedł w czasie wojen kozackich. Podczas wojny szwedzkiej popierał Bogusława Radziwiłła. Po edykcie o wypędzeniu arian (1558) osiadł w Prusach Królewskich. Zmarł w Królewcu (lub Kosinowie pod Piszem). Pochowany w Kosinowie na Ariańskiej Górze. Pisał wiersze polskie i łacińskie, głównie religijne. Niektóre drukowane były jako Pieśni nabożne (1610); niektóre trafiły do Wirydarza... J.T. Trembeckiego. Znane są też jego mowy i pisma prozą, zwłaszcza polemiczne, występujące w obronie arian (Apologeticon adversus satyram Heinsii..., wyd. 1644), domagające się tolerancji i rozdziału Kościoła od państwa (Dissertatio de pace et concordia ecclesiae, 1628) oraz pisma biograficzne, na przykład łaciński żywot Fausta Socyna.

Encyklopedia literatury

KAMIENNY ŚWIAT zbiór krótkich nowel T. Borowskiego, wyd. w Warszawie 1948; nazwany przez autora "jednym obszernym opowiadaniem złożonym z dwudziestu samodzielnych części". Cykl) był uzupełnieniem wizji "czasów pogardy", którą B. przedśtawił uprzednio w Pożegnaniu z Marią, oraz obroną własnego stanowiska, mocno wówczas atakowanego. W porównaniu z tomem poprzednim K. ś. rezygnuje z autorskiego medium - i odstępuje od przedstawiania "przeciętnej przetrwania)' w warunkach hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na rżecz epizodów bardziej jaskrawych (Kolacja, Śmierć Schillingera), bardziej bezpośrednio czerpie z materiału autobiogr. (Opowiadanie z prawdziwego życia, Podróż pulmanem). Powojenną codzienność konfrontuje z doświadczeniem obozowym lub jego następstwami psychol. (nie zawsze w sposób dość uzasadniony). Poszczególne nowele dedykowane są różnym pisarzom, z których utworami czy poglądami autor pośrednio polemizuje, uzasadniając własny program pisarski. Cykl kontynuuje, choć nie tak konsekwentnie jak Pożegnanie z Marią, narrację behawiorystyczną, próbując możliwości, jakie daje forma krótkiej noweli. Motyw "kamiennego świata", pojawiający się już w debiucie poetyckim B., stał się najbardziej uogólniającą formułą jego pisarstwa, używaną często jako tytuł pośmiertnych wyborów. Niekiedy również tytułem tym obejmuje się wszystkie krótkie formy prozaiczne B., dalej uprawiane w Opowiadaniach z książek i gazet.