Statystyki

• Żuczek jest na 16343 miejscu (na 20819 książek) w kategorii literatura dla dzieci i młodzieży
• (wyprzedza ją Biblioterapia dla klas IV-VI szkoły podstawowej)
• książkę oceniło 51 osób
• przeczytało 66, dodało do ulubionych 51
• ponad 51 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 5.53 na 10
• w sumie oceniło 52
oceny
• opinia czytelników: można przeczytać

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Żuczek?

Encyklopedia autorów

Biem Marcin z Olkusza około 1470-1540 astronom, teolog Urodził się w Olkuszu w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. Studia w Akademii Krakowskiej zaczął 1486, bakalaureat uzyskał 1488, magisterium 1491. Wykładał nauki matematyczne, Arystotelesa, astronomię i astrologię. W 1517 został doktorem teologii. Do końca życia związany z Akademią, wykładał niemal do swych ostatnich dni. W 1514-16 napisał traktat o reformie kalendarza juliańskiego, Nova calendarii romani reformatio (wyd. dopiero 1918). Wydawał tablice astronomiczne, tak zwany efemerydy (1499-1531, 1534-51), które po części stanowią rodzaj dziennika,

Encyklopedia literatury

LUBIENIECKI STANISŁAW (st.) ur. ok. 1558, zm. 1633; brat Andrzeja (st.), teolog ariański, polemista i poeta. Pochodził ze znanej rodziny szlach., kształcił się w Paryżu. Początkowo dworzanin Stefana Batorego, po 1577 przystał do zboru braci pol. w którym rozwijał nader ożywioną działalność. Znaczną część życia spędził w Rakowie, opiekując się tamtejszą Akademią. Hejnał i Pieśni duchowne pióra L. ukazały się w kancjonale ariańskim łączącym Psalmy i Pieśni nabożne (Raków 1610, 1620, 1625). Był on również przypuszczalnie współautorem sylwy ariańskiej, znanej jako Księga wizytacji zborów podgórskich (fragm. wyd. L. Szczucki, J. Tazbir w Arch. Hist. Filoz. i Myśli Społ. t. 3 1958). Występuje w powieści L. Sieciechowiczowej Za królewską bramą (1961).