Agatka Na tropach jesieni

Poznajcie sympatyczną dziewczynkę, której przytrafiają się niezwykłe przygody. Biorąc tę książkę do ręki, razem z Agatką odkrywać będziecie świat, śmiać się i bawić. Seria książeczek o Agatce to: - duże litery, zachęcające do czytania - zabawne przygody kryjące odpowiedzi na wiele dziecięcych pytań - historyjki, które pokazują odróżniać dobro od zła - opowiadania dostarczające informacji o otaczającym świecie - ilustracje rozwijające wyobraźnię

Opis z okładki dodał użytkownik Antoni Cieżak

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Agatka Na tropach jesieni jest na 14952 miejscu (na 20819 książek) w kategorii literatura dla dzieci i młodzieży
• (wyprzedza ją Pociąg z literkami część 2)
• książkę oceniło 38 osób
• przeczytało 51, dodało do ulubionych 38
• ponad 38 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 1 osoba
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 5.70 na 10
• w sumie oceniło 39
oceny
• opinia czytelników: można przeczytać

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Agatka Na tropach jesieni?

Encyklopedia autorów

Homer Homeros VIII wiek prz. Chr.? najdawniejszy poeta gr o jego życiu brak jakichkolwiek pewnych informacji; wg tradycji był ślepym wędrownym śpiewa-kiem-aojdą, a 7 miast (Smyrna, Chios, Kolofon, Itaka, Pylos, Argos, Ateny) uważało go za swego obywatela; autor Iliady (wyd. polski 1790-1800) i Odysei (wyd. polski 1814), eposów napisanych heksametrem daktylicznym; Iliada, podzielona przez aleksandryjskich uczonych na 24 księgi, przedstawia epizod (50 dni) z 10. roku wojny trojańskiej, przyczyny i konsekwencje gniewu największego bohatera gr., Achillesa: złość Achillesa, spowodowaną odebraniem mu przez Agamemnona branki Bryzeidy, odstąpienie Achillesa od walki, klęski Greków, śmierć przyjaciela Achillesa, Patroklosa, powrót Achillesa do walki, jego pojedynek z synem króla trojańskiego, Hektorem, i śmierć Hektora, znieważenie zwłok syna król., pogrzeb Hektora; treścią Odysei, obejmującej 40 dni, jest obfitujący w niebezpieczne przygody powrót Odyseusza, bohatera trojańskiego, do rodzinnej Itaki: pobyt u nimfy Kalipso, przybycie do Feaków, pobyt u Cyklopów, zejście do Hadesu, powrót na Itakę, rzeź zalotników ubiegających się o rękę wiernej żony Penelopy, odzyskanie domu i rodziny; opublikowanie przez F.A. Wolfa dzieła Prolegomena ad Homerum (1795) rozpoczęło dyskusję na temat kwestii Homerowej, dotyczącej autorstwa obydwu poematów; wg tak zwany pluralistów Iliada i Odyseja nie zostały napisane przez H., ale powstały w VI wiek prz. Chrabia w Atenach z połączenia rapsodów anonimowych śpiewaków różnych poetów; tak zwany unita-ryści twierdzili, że autorem obydwu poematów jest jedna osoba, co przyjmuje się też dzisiaj; za tym przemawia jednolita kompozycja, styl i budowa wiersza obu dzieł; H. przypisywano także autorstwo Hymnów Homeryckich (wyd. pol.: 1925, 1971, 1978, 1980, 2001), Wojny żabio-mysiej (wyd. polski 1588) i Margite-sa; poematy H. kształtowały pojęcia rei., społeczny i estet. Greków, wywarły ogromny wpływ na rozwój literatury rzym., która narodziła się dzięki przekładom na język łac. Odysei; w okresie aleksandryjskim komentarze i badania nad dziełami H. zainicjowały powstanie wielu dziedzin nauki: filologii, krytyki i gramatyki.

Encyklopedia literatury

KRZYŻACY 1410. Obrazy z przeszłości powieść J.I. Kraszewskiego, prwdr. w "Kłosach" 1874, wyd. os. w Warszawie 1882, t. 1-2. Opierając się gł. na J. Długoszu, autor przedstawił najważniejsze momenty wielkiej wojny z Zakonem, od koncentracji wojsk, poprzez bitwę grunwaldzką, do odzyskania przez Krzyżaków utraconych miast i zamków. Podkreślił przewagę moralną wojsk Władysława Jagiełły, której rezultatem był sukces militarny pod Grunwaldem, ale krytycznie ocenił nikłość polit. owoców zwycięstwa. Słabo zarysowane postacie i wątki fikcyjne (szpiegowska działalność tor. mieszczki Olki Noskówny) odgrywają rolę drugorzędną. W 1898 Teresa Jadwiga wydała skrót powieści'pt. Pód Grunwaldem.