Martynka i 40 kuchcików

Martynka i 40 kuchcików, Gilbert Delahaye, 6.13

Martynka i jej kolega Ludek zapisali się na kurs gotowania dla dzieci, prowadzony przez mistrza Waniliusza! Nauczyli się nie tylko przyrządzać smakowite potrawy, ale też np. rozróżniać smaki z zawiązanymi oczami

Opis z okładki dodał użytkownik Alicja Woycicka

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Martynka i 40 kuchcików jest na 7707 miejscu (na 20819 książek) w kategorii literatura dla dzieci i młodzieży
• (wyprzedza ją Pajęczyna Charlotty)
• książkę oceniło 36 osób
• przeczytało 50, dodało do ulubionych 36
• ponad 36 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 6.13 na 10
• w sumie oceniło 37
oceny
• opinia czytelników: niezła

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Martynka i 40 kuchcików?

Encyklopedia autorów

BraakMenno Ter 1902-40 holenderski eseista, krytyk literacki i film w 1.1932-35 red. wpływowego czasopisma kult.-lit. „Forum"; w dobie ruchów totalitarnych zdecydowanie występował po stronie godności człowieka i wartości demokr. (eseje: Po-liticus zonder partij 1934, Het nationa-al-socialisme ais rancuneleer 1937); inne prace: programowa książka o zasadach krytyki lit. Het carnavals der burgers (1930), ważny esej filmoznawczy Cine-ma militans (1929), szkice lit. In gesprek met de vorigen (1938); po zajęciu Holandii przez Niemców popełnił samobójstwo.

Encyklopedia literatury

HOLLENDER TADEUSZ ur. 30 V 1910 w Leżajsku, zm. 31 V 1943 w Warszawie, poeta, satyryk, tłumacz. Wychowanek UJK, 1929-33 studiował prawo i filologię pol.; brał udział w życiu kult. Lwowa: 1929 debiutował w miejscowej prasie, 1933 redagował czasopismo młodzieży lit. "Wczoraj - dziś - jutro", był współzałożycielem (1933), nast. red. (do kwietnia 1934), współred. (z K. Kurylukiem do lipca t. r.) i stałym współpracownikiem mies. "Sygnały". Współpracował też z warsz. tygodnikiem satyr. "Szpilki" (ód 1934) i z in. czasopismami liberalnej i lewicowej inteligencji, 1936 był współorganizatorem Zjazdu Pracowników Kultury we Lwowie. W 1937 przeniósł się do Warszawy dla objęcia działu lit. w radykalnym "Głosie Powszechnym", po 1939 przebywał początkowo we Lwowie, od 1941 ponownie w Warszawie, gdzie czynnie uczestniczył w podziemnym życiu lit., publikował w konspiracyjnych antologiach (np. Anegdota i dowcip w walce, którą współredagował 1943) i czasopismach satyr. (m. in. "Lipa" i "Moskit"). Aresztowany przez gestapo w maju 1943, po krótkim pobycie w więzieniu na Pawiaku został rozstrzelany w ruinach getta.Twórczość rozpoczął pod auspicjami L. Staffa i poetów "Skamandra" szybko zdobywając uznanie, zarówno jako liryk, jak i satyryk (zbiory Czas, który minął 1936, Ludzie i pomniki 1938). W dojrzałej poezji H. dominował nurt refleksji społ. i osobistej, w którym buntowniczy protest przeciw krzywdzie i nędzy proletariatu (np. Wiersz o czarnej wodzie, Czerwony wiersz, Rzeka mego miasta) i kryt. rozrachunek z przeszłością nar. splatały się z poczuciem tragicznego osamotnienia, świadomością śmierci (Do Allana Gerbault), potrzebą , kontemplacyjnego kontaktu z naturą (wiersze krajobrazowe). Przekonaniom polit. dawał dobitny wyraz w aktualnej satyrze, wyszydzającej wprost lub aluzyjnie "państwowotwórczą" i mocarstwową frazeologię sanacji, konserwatyzm mieszcz., klerykalizm, nacjonalizm, antysemityzm (również w powieści satyr. Polska bez Żydów 1938); podczas wojny wymierzył jej ostrze przeciw hitlerowskiemu okupantowi (zbiór Satyry i fraszki wyd. 1943 pośm. pod pseud. Tomasz Wiatraczny). Biegle władał tradycyjnymi formami poet. (np. parafraza Pana Tadeusza w wierszach Stulecie i Arcyserwis), uwspółcześniał i trawestował rozmaite gatunki liryczne i satyr. - balladę, epigramat, fraszkę, często posługiwał się stylizacją groteskowo- -fantastyczną, parodią i kalamburem. Tłumaczył poetów niem. i rum., a zwłaszcza ukr. pozostawiając obszerną antologię Pięćdziesięciu z tej i z tamtej strony Zbrucza (rkps 1939), wyd. pt. Z poezji ukraińskiej (1972).