Życie PRL

Życie PRL, Elżbieta Majdak, Jarosław Talacha, Maja Walczak-Kowalska, 6.35

PRL życie to interesujące połączenie albumu i książki historycznej przedstawiającej codzienność zwykłego obywatela zawiązaną z pracą, rozrywką, wypoczynkiem i handlem w minionym systemie polityczno-gospodarczym Polski. Wstępy do rozdziałów publikacji napisał satyryk i aktor Jacek Fedorowicz. W publikacji PRL Takie życie ogromna liczba faktów została podana w niezykle przystępny i atrakcyjny sposób. Oko cieszy wielki, niemalże muzealny, zbiór fotografii oraz reprodukcji autentycznych pamiątek z epoki. Teksty pełne są angdot i zaskakujących, często zatartych już zębem czasu, relacji. Autorzy nie gloryfikują minionego systemu, jednocześnie nie przyłączając się do chóru krytyków. Starają się zachować pozycję niezależnego komentatora ze skłonnością do satyry. Człowiek, który żył w PRL powinien przeczytać tę książkę uważnie i dokładnie obejrzeć liczne ilustracje. Bo wydaje mu się, że wie o tamtych czasach wszystko. Książka mu pokaże, jak bardzo się myli. Ja przynajmniej wkraczałem w kolejne tematy z rosnącym zdumieniem, ile tu wątków, faktów, przykładów, o których nie wiedziałem, choć przez całe życie skłonny byłem " nieskromnie " uważać się za dość pilnego obserwatora tamtych czasów. Po książkę bezwzględnie powinien sięgnąć także człowiek młody, który PRL-u nie zna z autopsji. Po przeczytaniu będzie mógł uważać się za takiego, który już zna. Materiały tu zawarte, to jak gdyby migawki, okruchy wrażeń, właśnie takie, jakie zwykle zapisują się w pamięci. Bardzo wygodny sposób przeżycia PRL-u: wystarczy przejść przez książkę i już się ma to samo, co ci o pół wieku starsi. No, prawie to samo. Ale tańszym kosztem. Polecam! Jacek Fedorowicz

Opis z okładki dodał użytkownik Filip Rocławski

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Życie PRL jest na 792 miejscu (na 8128 książek) w kategorii historyczna
• (wyprzedza ją Ostatnie lata waffen-ss)
• książkę oceniło 153 osób
• przeczytało 207, dodało do ulubionych 153
• ponad 153 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
1 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 6.35 na 10
• w sumie oceniło 155
oceny
• opinia czytelników: niezła

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Życie PRL?

Encyklopedia autorów

Chwylowy Mykoła właśc. M. Fitilow Fitilow Mykoła 1893-1933 ukraiński pisarz teoretyk i czołowy przedstawiciel ukraiński literatury awangard., twórca grupy literatury proletariackiej Hart oraz grupy lit. Waplite, nawiązującej do literatury zachodnioeuropejski i odrzucającej postulat masowości, głoszony przez pisarzy proletariackich; debiutował poematem W ełektrycznyj wik i tomem poet. Molodist' (1921); autor zbioru Doswitni symfonii (1922) oraz opowiadań o rewolucji ukr. (Syni etiudy 1922, Osin 1924), ponadto nowel (Ja 1924, wyd. polski w: „Literatura na Świecie" 10/1995, Powist' pro senatorijnu zonu 1924), powieści polit. Waldsznepy (1. część 1927), pamfletów polit.-kult. Kamo hria-deszy (1925), Dumky proty tecziji (1926), Apołohety caryzmu („Kultura i pobut" 1926).

Encyklopedia literatury

KRASIŃSKI JANUSZ ur. 5 VII 1928 w Warszawie, prozaik, dramatopisarz, reportaży sta. W latach okupacji hitlerowskiej żołnierz AK, 1944-45 więzień obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu, Flossenburg-Hersbrack koło Norymbergi i Dachau. W 1947-56 więziony z przyczyn politycznych. Debiutował jako poeta ("Po prostu" 1956), czł. zespołu red. Teatru Pol. Radia oraz czasopism: tygodnika "Kultura", dwutygodnika "Współczesność".W twórczości, inspirowanej przez własne doświadczenia, ukazuje człowieka w obliczu tragedii lub śmierci, moralny i psychol. aspekt jego zachowań, zredukowanych do najprostszych odruchów, będących wyrazem podstawowych instynktów, dobra i zła. Wspomnienia okupacji i walki z wrogiem (debiut prozatorski - powieść Haracz szarego dnia 1959) zdeterminowały gł. motywy - biologicznego i moralnego cierpienia, walki o godność ludzką, przewagę tematyki więziennej. K. sięga po nie bezpośrednio bądź tropi ich reminiscencje we współczesności - lęki, zagrożenia, sytuacje dramatyczne. Podejmowane tematy poddaje modyfikacjom fabularnym (opowiadania Jakie wielkie słońce 1962) oraz gatunkowo-stylistycznym, jak oparta na motywach obozowo-martyrologicz- nych, nawiązująca do opowiadań T. Borowskiego powieść Wózek (1966; nagroda im. S. Piętaka 1967; wersja radiowa, film., scen.; przekł. niem.) oraz opracowane gł. w wersji radiowej i scen.: Kwatery ("Dialog" 1962 nr 3, wyst. 1962), Czapa, czyli Śmierć na'raty("Dialog" 1965 nr 6, wyst. 1966; przekł. ang., niem., słowac.), Wkrótce nadejdą bracia ("Dialog" 1967 nr 12, wyst. 1968), Filip z prawdą w oczach ("Dialog" 1968 nr 7, wyst. 1969; przekł. niem), Śniadanie u Desdemony ("Dialog" 1971 nr 9, wyst. 1971 wyd. os. 1976). Stosując konwencję realistyczno-werystyczną, wprowadza elementy ko- mediowo-farsowe, groteskowe, łączy cechy prozy dokumentalnej z tendencją do uniwersalizowania anegdoty (opowiadania Skarga 1968), w reportażach zbliża się do prozy na- turalistycznej (wybór Żywioł dotąd nie znany 1973).