Żydzi, antysemityzm, Holokaust

Bogato ilustrowana książka przedstawia dzieje obecności Żydów w Polsce, zaznajamia z ich kulturą i obyczajami, relacjonuje narastanie w ciągu wieków uprzedzeń antysemickich. Pokazuje, jak w nazistowskich Niemczech powstał plan wyniszczenia narodu żydowskiego, jak naziści zrealizowali zagładę na ziemiach polskich i jak Żydzi, a także Polacy, zareagowali na bezwzględnie przeprowadzaną eksterminację. Ostatnie rozdziały poświęcone są czasom powojennym, próbom ułożenia stosunków polsko-żydowskich i nadal funkcjonującym stereotypom narodowym

Opis z okładki dodał użytkownik Zofia Kuzioła

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Żydzi, antysemityzm, Holokaust jest na 2987 miejscu (na 18840 książek) w kategorii historyczna nauki przyrodnicze (fizyka, biologia)
• (wyprzedza ją Reporter wojenny Nr 5)
• książkę oceniło 152 osób
• przeczytało 191, dodało do ulubionych 152
• ponad 152 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
1 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 5.91 na 10
• w sumie oceniło 153
oceny
• opinia czytelników: można przeczytać

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Żydzi, antysemityzm, Holokaust?

Encyklopedia autorów

Haśek Jaroslay 1883-1923 czeski pisarz do historii literatury czeski i światowej przeszedł przede wszystkim jako twórca postaci wojaka Szwejka; w czasie I wojny świat, został wcielony do wojska, następnie wstąpił do Armii Czerwonej; po powrocie do kraju (1920) współpracował z pismami satyr., występował w kabarecie; towarzyszyły mu liczne skandale związane z ostentacyjnym brakiem szacunku dla jakichkolwiek autorytetów i tradycyjnych wartości mieszczańskich; opowiadania w tomie Pruvodći cizincu a jine satiry z cest i z domova (1913) ukazują sylwetki prostych, ale sprytnych i dobrze znających życie bohaterów z ludu; parodystyczny i satyr, obraz sposobu przeprowadzania wyborów do parlamentu i krytykę różnych form agitacji polityczny przedstawił w tomie swoich przemówień, które wygłaszał podczas spotkań zał. przez siebie Partii Umiarkowanego Postępu w Granicach Prawa: Społeczno-politycz-na historia Partii Umiarkowanego Postępu w Granicach Prawa (powst. 1912, wyd. 1962, wyd. polski 1987); absurdalność świata, przejawy hipokryzji i zacofania opisywał w humorystycznych opowiadaniach, zebranych w tomach Muj obchod se psy (1915), Dva tucty povidek (1920), Tri mużi se żralokem a jine poućne hi-storky (1921); najsłynniejszy utwór, Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej (t. 1-4 1921-23, wyd. polski 1930-31), opisuje przygody tytułowego bohatera - cynika i błazna, który przed chaosem wojny broni się pozorowaną lojalnością, naiwnością i dobrodusz-nością; powieść ta, napisana z poczuciem humoru, parokrotnie była ekranizowana i adaptowana dla czechosłowacki i zagranicznych scen teatr.; humoreski i opowiadania H. ukazały się w polski przekładach między innymi w tomach: Kronika śmiechu (1950), Wieczory z Jarosławem Haszkiem (1956), Wędrówki z Jarosławem Haszkiem (1958), Nieznane przygody dobrego wojaka Szwejka i inne opowiadania (1989), Gdy się serce roznamiętni... Satirikon erotyczny z niespodziankami (1993).

Encyklopedia literatury

GUBRYNOWICZ BRONISŁAW ur. 2 X1870 we Lwowie, zm. 6 V 1933 tamże, syn Władysława, historyk literatury. W 1888- 92 studiował na Uniw. Lwow. gł. pod kierunkiem R. Piłata, nast. w Berlinie, m. in. u A. Brucknera. Habilitowany 1904, wykładał na Uniw. Lwow., od 1920 prof. UW. Współzałożyciel "Pamiętnika Lit." i jego współred. (1902-04 i 1925-32), założyciel i pierwszy red. (1926-33) "Ruchu Lit.", czł. TNW, TNLw., TPN Pozn. i PAU. Przedstawiciel lwow. szkoły filol.- hist., skupiał uwagę na drobiazgowej, erudycyjnej analizie tekstu lit. i wszechstronnym oświetlaniu jego związków genetycznych z rzeczywistością hist. i kulturą umysłową epoki. Zajmował się gł. wczesnymi dziejami powieści pol., ujmując przedmiot badań syntetycznie, na rozległym tle porównawczym. Z tego zakresu ogłosił pierwszą tego typu monografię Romans w Polsce za czasów Stanisława Augusta (1904) oraz zarys Powieść do połowy XVIII stulecia (w zbiór. Dziejach literatury pięknej w Polsce AU, cz. 2 1918; w nowym, skróconym oprać, w 2 wyd. 1936 pt. Powieść epoki baroku i czasów saskich). Wiele źródłowych materiałów do dziejów życia kult. zgromadził w monografiach: Kazimierz Brodziński, życie i dzieła. Cz. 1 1791 1821 (1917), dokumentującej jego zainteresowania preromantyzmem, Antoni Małecki, 1821-1913 (1920), odtwarzającej początki nauk, badań hist.lit. w Polsce, Józef Maksymilian Ossoliński, człowiek i pisarz (1928). Zasłużony edytor, wydania swe - oparte zwykle na autografach - opatrywał bogatym komentarzem i monogr. studiami wstępnymi. Z W. Hahnem ogłosił pierwsze kryt. wydanie Dzieł Słowackiego (t. 1-10 1909), do którego opracował m. in. tekst Króla-Ducha, ponadto pisma zebrane Mickiewicza (t. 1-4 1898) i wiele edycji poszczególnych utworów (Barbara Radziwiłłówna Felińskiego 1892, Psalmy przyszłości Krasińskiego 1892, Pamiętniki Paska 1898, Wiesław Brodzińskiego 1911, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki Krasickiego, BN 1921, Mazepa Słowackiego, BN 1924). Systematycznie pisywał recenzje z nowości polonist. (gł. w "Kur. Warsz."), często nadając im charakter samodzielnych rozpraw nauk. (np. Schiller w Polsce. Z powodu książki M. Szyjkowskiego 1916).