Życie codzienne Wilna w latach II iwojny światowej

Książka ukazuje życie codzienne społeczności wileńskiej w warunkach stworzonych po 17 września 1939 r. oraz - istniejącego wbrew woli najeźdźców - systemu obronnego jego mieszkańców a także prób, jakim musieli sprostać w walce o przeżycie. Autorka wykorzystała źródła archiwalne: dokumenty wytworzone zarówno przez okupowanych jak i te, które powstały na skutek działania aparatu rządzących

Opis z okładki dodał użytkownik Maja Adamowicz

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Życie codzienne Wilna w latach II iwojny światowej jest na 3095 miejscu (na 5849 książek) w kategorii biografie
• (wyprzedza ją Żołnierska dusza)
• książkę oceniło 125 osób
• przeczytało 168, dodało do ulubionych 125
• ponad 125 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 5.79 na 10
• w sumie oceniło 127
oceny
• opinia czytelników: można przeczytać

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Życie codzienne Wilna w latach II iwojny światowej?

Encyklopedia autorów

Berni Francesco 1497 lub 1498-1535 włoski poeta, kanonik uprawiał poezję satyr.-żartobliwą; pisał na tematy błahe, przypadkowe, niedorzeczne, stosując formę wydłużonego sonetu oraz wiersz tercyną, zwany capitolo; w Dialogo contro ipoeti(l526, wyd. pośmiertne 1537) krytykował przechodzące w plagiat naśladownictwa F. Petrarki; dużą popularność zdobyła jego swobodna, parodystyczna przeróbka poematu Orlando innamora-to M.M. Boiarda, w której usunął nieto-skańskie cechy języka pierwowzoru i zamieścił dygresje autobiogr.; od nazwiska B. bierze nazwę gatunek literacki zwany poesia ber-nesca.

Encyklopedia literatury

FICOWSKI JERZY ur. 4 IX 1924 w Warszawie, poeta, prozaik, tłumacz. W okresie okupacji niem. żołnierz AK, uczestniczył w powstaniu warszawskim. Podczas studiów filoz. i socjol. na UW (ukończ. 1950) debiutował tomem wierszy Ołowiani żołnierze (1948), nast. wydał zbiory Zwierzenia (1952), Po polsku (1955), Moje strony świata (1957), Makowskie bajki (1959, z obrazami T. Makowskiego), Amulety i definicje (1960), Pismo obrazkowe (1962), Ptak poza ptakiem (1968), wybory retrospektywne Wiersze wybrane (1956), Wiersze niektóre (1970). Początkowo pod wpływem J. Tuwima, w późniejszej twórczości połączył pewne doświadczenia awangardy międzywojennej (lapidarny styl oparty na elipsie) z zamiłowaniem do groteski, konceptu poet. i stylizacji przetwarzającej rzeczywistość codzienną w świat zagadkowej, fantastycz- no-egzotycznej baśni (szczególną rolę pełnią tu nawiązania do folkloru pol. i cygańskiego, a także do wyobraźni dziecięcej). Z czasem też nasilił się w jego poezji nurt refleksji moralno- społecznej. Ogłosił ponadto zbiór drobnych utworów prozą poet. Czekanie na sen psa (1970) i cykl sylwetek nestorów ginących zawodów Wspominki starowarszawskie (1959), w których utrwalił folklor dawnej Warszawy.Znawca fokloru cygańskiego (1948-50 odbywał wędrówki z Cyganami, 1949 został członkiem ang. Gypsy Lore Society), wydał zbiór szkiców lit.-obycz. Cyganie polscy (1953, wyd. zmień, i rozsz. Cyganie na polskich drogach 1965), opracował antologię baśni cygańskich Gałązka z drzewa słońca (1961), przełożył i opublikował (1956) pieśni poetki cygańskiej Papuszy; jest też autorem antologii poezji lud. Żydów pol. Rodzynki z migdałami (1964). W studium-eseju Regiony wielkiej herezji (1967) dał wyraz fascynacji osobowością pisarską B. Schulza, ponadto wydał jego korespondencję (Księga listów 1975). Twórczość przekładowa F. (wyróżniona 1977 nagrodą pol. Pen Clubu) obejmuje m. in. wiersze F. Garcii Lorki \Romanse cygańskie 1949, Poezje wybrane 1958 i 1968), poet. wersję przekładu filol. Księgi tysiąca i jednej nocy (1966) i Opowieść o Sindbadzie Żeglarzu (1968). Znaczną popularnością cieszą się jego teksty piosenek (np. Wozy kolorowe) oraz wiersze i baśnie dla dzieci. Przekłady utworów na ang., niem., szwedz., wł., franc., słoweń., węg., hebr., japoński.