Powidoki i po... Unizm i "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego

Autor: Leszek Brogowski inne jego książki:

Studium poświęcone twórczości Władysława Strzemińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich artystów dwudziestowiecznych. Autor nie ogranicza swej analizy do okresu unistycznego (1927-1934), jak się to zazwyczaj czyni, ale omawia także inne aspekty twórczości artysty - malarstwo figuratywne i malarstwo powidoków. Dowodzi, że nie ma konfliktu między unizmem i innymi, mniej znanymi programami malarskimi Strzemińskiego i że dopełniają się one wzajemnie, tworząc spójną całość: oparty nie na mimesis, ale na semiosis system, w którym malarstwo nabiera cech języka wizualnego. Poszczególne etapy twórczości malarskiej artysty odpowiadają funkcjom języka - estetycznej, denotatywnej i metajęzykowej. Pierwotna wersja eseju opublikowana została w kwartalniku "Les Cahiers du mnam", wydawanym przez Centrum Georges a Pompidou w Paryżu. Leszek Brogowski - dyrektor programowy wydawnictwa słowo/obraz terytoria, nauczyciel akademicki, ur. 15 III 1955 w Gdańsku. Ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn w Politechnice Gdańskiej 1973-1978, studiował na Wydziale Filozofii w Sorbonie w Paryżu 1985-1989, dr filozofii, założyciel i dyrektor 1978-1981 Galerii GN w Gdańsku, 1996-1997 wykładał estetykę i historię filozofii na Wydziale Filozofii paryskiej Sorbony, 1997 objął katedrę estetyki i nauk o sztuce na wydziale Arts, Lettres, Communication (Sztuka, Literatura, Komunikacja) Uniwersytetu Górnej Bretanii w Rennes, w tych samych latach wykładał na uniwersytetach Paris I, Paris X, Valenciennes; współzałożyciel 1995 i współwłaściciel wydawnictwa słowo/obraz terytoria, którego jest dyrektorem programowym; W roku 2000 założył na Uniwersytecie Rennes 2 wydawnictwo Éditions Incertain Sens publikujące książki artystów. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w prasie artystycznej i filozoficznej w kraju i za granicą, m.in.: "Format", "Magazyn Sztuki", "Les Cahiers du mnam", "Critique d'art.", "Galerie l'Ollave", "Recherches poïétique", "Revue d'esthétique", "Critique", w latach 1975-1986 miał wiele indywidualnych wystaw z dziedziny fotografii, rysunku i malarstwa, m.in. w Gdańsku, Lublinie, Białymstoku, Paryżu, Lyonie, Kopenhadze. Książki, m.in. "Sztuka i człowiek" (1989), "Sztuka w obliczu przemian" (1989), "Dilthey. Conscience et histoire" (1997

Opis z okładki dodał użytkownik Błażej Nowak

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Powidoki i po... Unizm i "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego jest na 1080 miejscu (na 1942 książek) w kategorii architektura
• (wyprzedza ją Rośliny cebulowe)
• książkę oceniło 141 osób
• przeczytało 183, dodało do ulubionych 141
• ponad 141 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 5.74 na 10
• w sumie oceniło 142
oceny
• opinia czytelników: można przeczytać

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Powidoki i po... Unizm i "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego?

Encyklopedia autorów

Tadijanovie Dragutin 1905-2007 chorwacki poeta honorowy obywatel Zagrzebia; tomiki poezji: Lirika (1931), Pepeo srca (1936), Kruh svagdanji (1986), Prsten (1963), More u meni (1987), Sabrana djela (1988-89); liryka refleksyjna z częstym motywem powrotu do stron rodzinnych i czasów dzieciństwa; zwolennik wiersza wolnego; współred. wielu antologii poezji chorwacki i wydawca dzieł wybitnych pisarzy chorw.; polski przekład między innymi w: Żywe źródło. Antologia współczesnej poezji chorwackiej (1996).

Encyklopedia literatury

KAMIENIE NA SZANIEC opowieść A. Kamińskiego wyd. konspiracyjne pod pseud. Juliusz Górecki w Warszawie w lipcu 1943, wyd. 2 rozsz. i ilustr. tamże w lipcu 1944; tytuł nawiązuje do fragm. wiersza J. Słowackiego Testament mój. Przedstawia losy chrapy harcerzy warsz. z kręgu Szarych Szeregów (Zośka - T. Zawadzki, Alek - A. Dawidowski, Rudy - J. Bytnar i in.), złąęzonych przyjaźnią i wspólnym udziałem w różnych formach akcji konspiracyjnej przeciwko okupantowi niem. w okresie 1939-43. K. na sz. - dokument, "któremu nadano formę opowieści", mówią o młodych ludziach, "którzy w życie wcielić potrafili dwa wspaniałe ideały: Braterstwo i Służbę". Proponowane wzorce osobowe i przykłady postaw wzbudziły dyskusję w prasie konspiracyjnej i spotkały się z kryt. oceną publicystów niektórych pism socjalist. ("Droga" i "Płomienie") oraź SN, którzy zarzucali bohaterom opowieści brak zdecydowanej orientacji światopoglądowej i politycznej. K. na sz. zyskały czasie wojny niezwykłą poczytność i stały się klas. pozycją piśmiennictwa konspiracyjnego. Wyd. 9 1979.