Atlas grzybów jadalnych i trujących

Autor: Hans E. Laux inne jego książki:

Atlas grzybów jadalnych i trujących, Hans E. Laux, 5.64

Gdy późnym latem w ściółce między drzewami pokazują się pierwsze grzyby, oznacza to, że rozpoczyna się najlepszy czas dla grzybiarzy . Jednakże nie wszyscy wiedzą, gdzie można znaleźć borowika, maślaka czy podgrzybki. Czy ulubione przez nas grzyby rosną w lasach li ściastych, czy iglastych? Jak nazywają się smaczne grzyby jadalne, które można spotkać na łące? Korzystanie z tego atlasu, w którym informacje zaprezentowano w prosty i przystępny sposób, pozwoli: - poznać gatunki grzybów jadalnych i trujących, - uzyskać wiedzę na temat typowego środowiska wzrostu poszczególnych gatunków grzybów, - szybko rozpoznać, dzięki zamieszczonym symbolom, które grzyby są jadalne, a które trujące. Szczegółowe opisy 180 najważniejszych gatunków grzybów uzupełnione są pięknymi, kolorowymi zdjęciami okazów w ich naturalnym środowi sku oraz porady, jak je znaleźć

Opis z okładki dodał użytkownik Zuzanna Kalkowska

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

>> wiedza >> lato >> sposób >> czas >> znaleźć

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Atlas grzybów jadalnych i trujących jest na 1185 miejscu (na 5471 książek) w kategorii albumy architektura
• (wyprzedza ją Kielce kwadrat)
• książkę oceniło 227 osób
• przeczytało 286, dodało do ulubionych 227
• ponad 227 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 1 osoba
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 5.64 na 10
• w sumie oceniło 229
oceny
• opinia czytelników: można przeczytać

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Atlas grzybów jadalnych i trujących?

Encyklopedia autorów

Iredyński Ireneusz 1939-1985 prozaik, dramatopisarz, poeta Urodził się w Stanisławowie. Ukończył liceum w Krakowie. Debiutował wierszem Podhale zimą w dodatku "Dziennika Polskiego" "Od A do Z" (1955). Publikował między innymi w "Dzienniku Polskim", "Współczesności", "Życiu Literackim", "Nowej Kulturze", "Dialogu" oraz "Kulturze" paryskiej. Od lat 60. napisał kilkadziesiąt słuchowisk dla radia. Pisarz-buntownik, obnażający pustkę i brak wartości, analizujący różne formy społecznej patologii. Jako dramatopisarz zdobył popularność w kraju i za granicą. Zasadnicze problemy jego dramatów to przemoc i jego spo-łeczno-psychologiczne konsekwencje, a także uwięzienie w stereotypach, niezdolność do autentycznego działania. Ogłosił tomy poezji Wszystko jest obok (1959), Moment bitwy (1961), Muzyka konkretna (1971); powieści i opowiadania: Dzień oszusta (1962), Ukryty w słońcu (fragmenty 1963, całość 1973), Związki uczuciowe (1970), Człowiek epoki (1911), Manipulacja (1975); dramaty Męczeństwo z przymiarką (wyst. 1960), Ostatni odcinek drogi (wyst. 1962), Jasełka-moder-ne ("Dialog" 1962, wyst. 1965), Zejście do piekła (wyst. 1964), Żegnaj, Judaszu ("Dialog" 1965, wyst. 196S), Dobroczyńca (wyst. 1971), Sama słodycz ("Dialog" 1971, wyst. 1973), Czysta miłość ("Dialog" 1972), Trzecia pierś (" Dialog" 1973, wyst. 1973), Maria ("Dialog" 1974), Ołtarz wzniesiony sobie ("Dialog" 1981), Terroryści ("Dialog" 1982, wyst. 1972), Kreacja ("Dialog" 1984); wybór słuchowisk Głosy (1974), słuchowisk i dramatów Wszyscy zostałi napadnięci (1985) oraz Dziewięć wieczorów teatralnych. Wybór utworów scenicznych (1986). Zmarł w Warszawie,

Encyklopedia literatury

GEBETHNER I WOLFF firma wydawniczo-księgarska w XIX-XX w., zał. 1857 w Warszawie przez Gustawa G. i Roberta W.;; później firmą kierowali: 1902-10 Robert W., jego syn Józef August oraz Jan Robert G., syn Gustawa, 1910-18 Józef Augus1: W., 1918-28 Gustaw Kazimierz W., syn Roberta, i Jan Stanisław G., syn Jana Roberta; 1929 Jan Stanisław G. nabył udziaty spadkobierców Roberta W. i kierował firmą z braćmi: Tadeuszem Jerzym (do 1939) i Wacławem (do 1938), oraz z J. Nowickim, A. Słapą i Z. Eichlerem. Pod koniec XIX w. otwarto w Warszawie antykwariat, a 1906 filię księgarską pod kier. J. Nowickiego. Firma posiadała filie: w Krakowie (zał. 1874), Lublinie (1908-26), Łodzi (1899-1901), Poznaniu(1919d 1922) i Zakopanem (od 1922), a także w Paryżu- Librairie Polonaise (1925-30, pod kier. A. Krawczyńskiego). W 1913 przystąpiła do przekształconej przez J. Vorzimmera spółki akc. The Polish Book Importing Co. w Nowym Jorku.SKI Początki gia" 1977 nr (red. A. Buko i literackie G.Działalność wydawnicza G. i W. (od 1858) obejmowała m. in. książki szkolne (26,5%), literaturę piękną (25%), książki dla dzieci i młodzieży (14,1%), wydawnictwa lud. (11,5%). Okres świetności firmy przypadł na 1. 1902-10, kiedy przodowała ona wśród księgarń warszawskich. Polityka wydawnicza G. i W. w dziale literatury pięknej zmierzała do ogarnięcia twórczości najwybitniejszych pisarzy każdej epoki, do wyszukiwania nowych talentów i utrzymywania stałych kontaktów z debiutantami oraz do wznawiania arcydzieł literatury we wzorowych edycjach krytycznych. Firma nawiązała stosunki z wieloma pisarzami, m. in.: 1859 J.I. Kraszewskim (1888 przejęła prawa wydawn. do jego spuścizny lit.), 1873 z E. Orzeszkową, stając się nakładcą większości jej pism zbiór. (Dzieła t. 1-2 1887-88, Pisma t. 1-4 1899, t. 1-25 1912-28, edycja kryt. pod znakiem PAL 1.1-24 1937-39); M. Konopnicka utrzymywała stosunki z firmą 1881-1908; debiutowali u G. i W. i należeli do stałych autorów - B. Prus (Pisma t. 1-15 1918-27), H. Sienkiewicz (pierwsze zbiór. wyd. Pism t. 1-38 1880-1917 oraz 811. 1899-1906, stanowiących bezpłatny dod. dla prenumeratorów "Tyg. Ilustr."), W.S. Reymont (Pisma t. 1-20 1921-28, wyd. zbiór, zupełne ze wstępem A. Grzymały - Siedleckiego), J. Weyssenhoff, M. Choromański, E. Szelburg- Zarembina, L. Kruczkowski, P. Gojawiczyńska, M. Rusinek. Nakładem G. i W. wyszły utwory Żeromskiego (z wcześniejszego okresu twórczości), W. Berenta, I. Matuszewskiego, A. Oppmana, G. Daniłowskiego, także Z. Nałkowskiej, T. Boya- Żeleńskiego, K. Makuszyńskiego, J. Parandowskiego, J. Iwaszkiewicza. Firma wydawała też dzieła Mickiewicza, Słowackiego, Z. Krasińskiego, K. Brodzińskiego, A. Fredry, Z. Kaczkowskiego, a także wybitne pozycje literatury światowej. Literaturę dla dzieci i młodzieży reprezentowali m. in. W.L. Anczyc, Konopnicka, M.J. Zaleska. Firma G. i W. pierwsza w Królestwie Pol. ogłosiła wydawnictwa ozdobne w seriach: Biblioteczka Ilustrowana Powieści i Nowel, Biblioteczka Miniatur, oraz wprowadziła wykwintne edycje albumowe, np. Album jubileuszowe Henryka Sienkiewicza (1898). Nakładem G. i W. ukazywały się także encyklopedie oraz czasopisma warsz.: "Tygodnik Ilustr." 1883-1934), "Kurier Codz." (1887-1903). U G. i W. wychodziły liczne dzieła nauk., zwł. z zakresu humanistyki, jak Pisma J. Supińskiego, syntezy historii literatury pol. W. Spasowicza, 1. Chrzanowskiego, P. Chmielowskiego, z którym firma utrzymywała długoletnie stosunki, A. Brucknera, dzieła hist. M. Bobrzyńskiego, J. Szujskiego, S. Smolki, Sz. Askenazego. Bogato były reprezentowane, zwł. po 1906, lektury pomocnicze do nauczania, książki i broszury o charakterze popularnonauk., m. in. w seriach: Biblioteczka Uniwersytetów Lud. i Młodzieży Szkolnej (1907- 26), Wybór Pisarzy Pol. dla Domu i Szkoły (1907-24), Teatr Amatorski (1901-23), Pisarze Polscy i Obcy (1920-25).W czasie okupacji hitlerowskiej firma pozostawała pod przymusowym zarządem niem.; mimo to pol. książki rozprowadzano konspiracyjnie, m. in. dla celów tajnego nauczania; z czasem jako jedna z pięciu firm warsz. uzyskała koncesję na wydawanie książek polskich. Po wojnie wznowiła działalność; 1950 została upaństwowiona.