Przestępczość zorganizowana. System zwalczania

Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Wiesław Mądrzejowski, 6.68

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat przestępczości zorganizowanej i może pełnić funkcję bardzo przydatnego podręcznika przeznaczonego zarówno dla słuchaczy i studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, jak i innych uczelni wyższych. W opracowaniu szeroko omawiana jest problematyka związana z przestępczością zorganizowaną, począwszy od jej genezy po charakterystykę w poszczególnych krajach. Pokazane zostały również sposoby działania instytucji stworzonych do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Książka otwiera serię "Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki

Opis z okładki dodał użytkownik Jan Wojtasik

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Przestępczość zorganizowana. System zwalczania jest na 208 miejscu (na 2965 książek) w kategorii Literatura popularnonaukowa
• (wyprzedza ją Proekologiczne odnawialne źródła energii)
• książkę oceniło 27 osób
• przeczytało 35, dodało do ulubionych 27
• ponad 27 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 6.68 na 10
• w sumie oceniło 28
oceny
• opinia czytelników: niezła

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Przestępczość zorganizowana. System zwalczania?

Encyklopedia autorów

Gissing George Robert 1857-1903 angielski pisarz łącząc naturalizm z gorzkim pesymizmem, gdzieniegdzie zaprawionym humorem, ukazywał degenerację współczesności i rozpaczliwą sytuację społeczny upośledzonych warstw niższych (Workers in the Down 1880; Demos 1886, wyd. polski 1891; Bom in Exile 1892), wnikliwe portrety psychologiczny kobiet (The Odd Women 1893).

Encyklopedia literatury

MYŚLI NIEUCZESANE cykl aforyzmów S. J. Leca, druk. od 1954 w kilku czasopismach (m. in. w "Przeglądzie Kult." i "Dialogu"), wyd. os. w Krakowie 1957 (wyd. 6 rozsz. t. 1-2 1977). Pisarz ożywił gatunek lit. o tradycjach dawnych i szacownych ( sentencja), ale w literaturze pol. występujący dość rzadko. Jego aforystyka, powstająca w okresie przewartościowań filoz. i polit. jest jako zjawisko intelektualne wyrazem protestu przeciw myśleniu dogmatycznemu, zagrożeniu jed nostki przez zbiorowość i wyobcowane formy władzy. M.n. reprezentują postawę filoz. wątpienia i krytycyzmu wobec biernie przyjmowanych schematów myślowych, w wielu aforyzmach dochodzi do głosu refleksja - melancholijna, żartobliwa, ironiczna - zarówno n.t. ponadczasowej natury człowieka, jak psychologii współcz. obyczaju, konwencji artyst., towarzyskich, erotycznych. Operując celnie paradoksem, żartem, ciętym dowcipem, aluzją, grą słów, konceptem językowym i poet., wieloznacznością obiegowych sloganów, Lec osiągnął w swej aforystyce wysoki poziom artyst. oryginalności. M.n. wzbudziły zainteresowanie w wielu krajach, a ich rozgłos wyraził się w licznych, często wznawianych przekł. na niem. (1959-76 5 os. wyborów w tłum. K. Dedeciusa), ang., słowac., hol., wł., serb.-chorw., szwedz., czes., fiń., bułg., hiszpański.