Drgania własne ułopatkowanych tarcz wirnikowych osadzonych na wale

Drgania własne ułopatkowanych tarcz wirnikowych osadzonych na wale, Romuald Rządkowski, Jacek Sokołowski, 5.75

Monografia dotyczy drgań swobodnych ułopatkowanych tarcz wirnikowych osadzonych na wale. Przedstawiono w niej analizę częstotliwościi postaci drgań własnych obracającego się wielostopniowego, zginanegi i skrecanego wału podpartego na trzech łożyskach ślizgowych poprzecznych i z łożyskiem wzdłużnym. Przeanalizowano drgania swobodne wału z ułopatkowanymi tarczami, o kształtach łopatek naturalnych spotykanych w turbinach parowych oraz o uproszczonej geometrii, przyjmując różne sztywności tarcz wirnikowych. Przeprowadzono analizę częstotliwości drgań własnych rzeczywistej ułopatkowanej tarczy wirnikowej z 144 łopatkami z bandażem integralnym, osadzonej na wale turbiny parowej 100 MW. Przeprowadzono również analizę częstotliwości drgań własnych modelu układu składającego się z dwu oraz trzech ułopatkowanych tarcz wirnikowych osadzonych na części wału. Otrzymane częstotliwości drgań własnych zostały porównane z wynikami eksperymentu

Opis z okładki dodał użytkownik Dominik Lasek

więcej informacji o tej książce

szukaj książek o podobnej tematyce

Zobacz powiązane kategorie:

Statystyki

• Drgania własne ułopatkowanych tarcz wirnikowych osadzonych na wale jest na 1414 miejscu (na 2965 książek) w kategorii Literatura popularnonaukowa
• (wyprzedza ją Odkryj swoje minione życia)
• książkę oceniło 20 osób
• przeczytało 31, dodało do ulubionych 20
• ponad 20 często do niej wraca
• obecnie czyta ją 0 osób
0 zamierza przeczytać.

Jak oceniali książkę nasi użytkownicy?

• średnia ocena: 5.75 na 10
• w sumie oceniło 21
ocen
• opinia czytelników: można przeczytać

Kto czyta, kto zamierza przeczytac Drgania własne ułopatkowanych tarcz wirnikowych osadzonych na wale?

Encyklopedia autorów

Hargung Hugo 1902-70 niemiecki pisarz autor popularnej powieści Ich denke oft an Piroschka (1956), opowiadającej historię miłości studenta i tytułowej Piro-schki; w utworze tym, określanym mianem pisarskiej akwareli, splatają się wątki autobiograficzny i sentymentalne,

Encyklopedia literatury

DZIENNIK LITERACKI tygodniowy dodatek "Dziennika Polskiego", czasopismo wyd. w Krakowie 1947-50, początkowo pod red. S.W. Balickiego, nast. komitetu red. (m. in. S. Otwino- wski i S. SkonecznyJ. Dz. L. poświęcony był literaturze i sztuce Polski, krajów socjalist. i postępowych twórców Zachodu. Zamieszczał felietony lit., artykuły kryt., recenzje teatr, i muz., przeglądy wydarzeń kult. w kraju i na świecie, sylwetki pisarzy, utwory poet., fragmenty powieści i dramatów pol. (m. in. R. Brandstaettera Powrót syna marnotrawnego, L. Kruczkowskiego Odwety, J. Szaniawskiego Kowal, pieniądze i gwiazdy) i obcych (m. in. A. Czechowa, A. Seghers, J. Steinbecka). Numery specjalne poświęcono m. in. literaturze i sztuce węg., plastyce eur, stuleciu Wiosny Ludów. Współpracownikami pisma byli: J. Błoński, K. Czachowski, T. Kwiatkowski, G. Morcinek, S. Papee, M. Piechal, H. Vogler, H. Wielowieyska, K. Winkler, A. Włodek, K. Wyka i inni.